Parterapi enligt EFT

21 november, 2019 Av av nikkez

Emotionally Focused Therapy

Det finns flera olika typer av parterapi, här tar vi upp en form:

” Många former av terapi går ut på att man ska bryta dåliga mönster, och så även EFT parterapi. Terapin går ut på att man ska lära sig att hitta dom brister som finns i relationen och istället för att följa det gamla mönstret försöka bryta sig loss och bemöta sin partner med öppenhet och respekt. Man får även verktyg och hjälp för att lättare kunna uttrycka sina innersta känslor och tankar samt ta emot dom från den man delar sitt liv med. EFT parterapi bidrar till ökad trygghet i relationen vilket också gör att man per automatik får ett bättre samspelsmönster. Risken för konflikter blir mindre och man lär känna sin partner på ett helt nytt känslomässigt plan. ”

 

Fördjupa dig inom EFT-parterapi