Lär dig mer om juridik via en juridikblogg

19 mars, 2021 Av av webmaster

Lär dig mer om juridik via en juridikblogg

Det finns flera vägar till att lära sig mer om juridik. En väg är att följa en juridikblogg och läsa de blogginlägg som skapas med jämna mellanrum. Vad är fördelarna med bloggen – i stället för studielitteraturen?

Juridikblogg – som ett komplement

En juridikblogg kan aldrig ses som en ersättning till studentlitteratur eller vidare studier. Däremot som ett komplement som gör juridiken lite mer personlig och ”mänsklig”. Dessa finns med flera olika inriktningar:

  • Personliga betraktelser

En juristblogg kan vara uppbyggd av personliga betraktelser över nuvarande, eller historiska, rättsfall. Olika knepiga juridiska aspekter tas upp och problematiseras. Eftersom det är personliga åsikter kan fallet ställas mot andra rättsfall och viss etisk prägel även användas. För många är dessa bloggar ett trevligt komplement till de mer ”stela” texter som utbildningsmaterial består av.

  • Informerande och fakta

Det finns även juridikbloggar vars primära syfte är att ge grundläggande information inom ämnet. Dessa vänder sig däremot inte främst till juridikstuderande utan privatpersoner som är intresserade och vill lära sig mer. Därmed lämnas även en hel del fackuttryck utanför och språket är ”förenklat”.

  • Studenten och vägen framåt

En del studenter väljer även att driva en juridikblogg för att dela med sig av sin vardag. Här kan det bli en salig blandning av studentfester, juridiska problem och framgångar i studierna. En passande blogg att följa för den som planerar att studera inom detta område.

Viktigt att veta avsändaren

Oavsett vilken juridikblogg som väljs är det viktigt att sätta sig in i vem som står bakom bloggen. I vissa fall har nämligen personer som är involverade i ett rättsmål skrivit om sina egna erfarenheter. Detta alltså innan målet är avgjort. Det kan självklart bli mycket subjektivt och till viss del drivs bloggen för att personen ska få möjlighet att säga sin åsikt – utan att andra parten får möjlighet att svara.

Vad är målet med bloggen och vilka är det som skriver på den? Vilket syfte har de? Är det bara en privat bloggare som gillar att få följare eller finns det ett mål med att nå ut med viss information?

Är det enbart fakta som önskas är bästa vägen framåt att hålla sig till juridiklitteraturen. Är det däremot personliga åsikter och betraktelser som önskas kan en blogg fylla en god funktion.